Gramática

Til læreren: Her kommer det en oversikt over sentral grammatikk på spansk. Når denne siden kommer, kan du bruke den som oppslagsside for ulike grammatiske temaer du ønsker å ta opp i klassen. Siden vil få sitt første innhold i løpet av våren 2014.