Personvernsregler

Ditt personvern
Ditt personvern er viktig for oss. For å bedre beskytte personvernet gir vi denne kunngjøringen som forklarer vår internett praksis og de valgene du kan gjøre om hvordan informasjonen blir innhentet og brukt. For å gjøre denne notisen lett å finne, gjør vi den tilgjengelig på vår hjemmeside og de steder der personopplysninger kan bli etterspurt.

Innsamling av personlig informasjon
Når du besøker Voces del Sur sitt nettsted vil datamaskinens IP-adresse bli logget sammen med datoer og klokkeslett for tilgang. Denne informasjonen blir bare brukt til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser og samle bred demografisk informasjon til internt bruk. Ved bruk av informasjonskapsler kan vi spore brukeres aktiviteter på dette nettstedet for å måle annonse effektivitet. Det er viktig at du forstår at registrerte IP-adresser ikke knyttes til personlig identifiserbar informasjon.

Lenker til tredjeparts nettsteder
Det kan hende at vi henviser til andre nettsted for din bruk og referanse. Vi er ikke ansvarlig for retningslinjer på disse nettstedene. Du bør være oppmerksom på at personvern av disse nettstedene kan avvike fra vår egen.

Endringer i denne personvernerklæringen
Innholdet i denne uttalelsen kan endres når som helst, etter vårt skjønn.

Hvis du har noen spørsmål angående retningslinjer for personvern på dette nettstedet, så kontakter du GründerMedia.