Guía cada capítulo

Nedover på denne siden finner du tips for hvordan du kan jobbe med de ulike oppgavetypene i Voces del Sur I. Noen oppgaver står generelt beskrevet, mens andre kapitteloppgaver står beskrevet mer spesifikt.

Forslag til hvordan dere kan jobbe med sangtekstene i Voces del Sur, libro de ejercicio

  1. Lytt til teksten fra vocesdelsur.no (lest inn), mens elevene ser på oversettelsen.
  2. Elevene leser sangen høyt for hverandre i par.
  3. Læreren leser sangen.
  4. Læreren spør elevene om det var noen ord de syntes virket kjente fra før. Læreren skriver disse ordene på tavla som ”Palabras importantes”. (Det kan være hensiktsmessig å fokusere på ord elevene synes virker kjente, framfor å fokusere på for mange nye ord.)
  5. Les ordene på tavla flere ganger sammen, som en uttaleøvelse (gjerne med litt dramatikk). (Når man setter fokus på noen sentrale ord før man lytter til sangen, vil elevene oppleve sangen annerledes. De fleste vil da huske / gjenkjenne flere av ordene når de lytter til sangen.) 
  6. Forklar elevene at dette ikke er en tekst de trenger forstå i sin helhet. De skal først og fremst lytte etter ord og lyder i språket.
  7. Sangen spilles fra YouTube / lenken som ligger under «Canciones». Elevene følger med på teksten mens sangen spilles. De kan selvfølgelig gjerne forsøke å synge med … 

Forslag til hvordan dere kan jobbe med oppgavetypen «Entender frases sobre …» i Voces del Sur, libro de ejercicio

  1. Læreren gjør elevene oppmerksom på at det meste av det som skal sies n